Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PFF-2026 Matematikkdidaktikk - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

Matematikkens historie, matematikkens rolle i samfunnet, matematikk knyttet til samisk tradisjonskunnskap, matematikk som menneskelig aktivitet, vurdering i matematikk, hva er matematikk, matematikk i tverrfaglige prosjekter, læreplanen i matematikk- herunder også samisk læreplan og samisk læringsplakat, grunnleggende ferdigheter i matematikk i relasjon til hypotetisering, matematisk argumentasjon og generalisering, hvordan begreper og arbeidsmåter har endret seg gjennom historien, internasjonale undersøkelser i matematikk.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller et annet skandinavisk språk. Undervisning på engelsk kan forekomme.

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 05.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.