Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PFF-2028 Fremmedspråksdidaktikk 3.år - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

Fagdidaktikk i fremmedspråk inngår som en del av lektorutdanningen 8-13. Sentralt i emnet er spørsmål knyttet til utvikling av fagdidaktisk kompetanse.

Emnet skal utvikle studentens fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter og bygge på det studenten har tilegnet seg i språk- og litteraturvitenskap fra disiplinfaget i fremmedspråket. Emnet skal gi studenten innsikt og forståelse for fagets relevans, kjerneelementene, tverrfaglige tema og dybdelæring i skolefaget fremmedspråk.

Emnet vil ha hovedfokus på følgende tema:


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, digitale undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 07.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.