Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PFF-5025 Norskdidaktikk - 7.5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på PPU 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet blir det gitt en innføring i norsk fagdidaktikk som tar sikte på å gjøre studenten kjent med skolefaget norsk med hovedvekt på følgende temaer:


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (nynorsk/ bokmål)

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

 

Undervisningsomfanget er på om lag 30 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis, den angir læringsutbytte for praksis.