Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PRO-2611 Prosessteknikk - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår som obligatorisk emne i studieprogrammene Bachelor i prosessteknologi, studieretning gassteknologi (ordinær og y-vei) og Bachelor i automasjon (ordinær). Emnet undervises hvert høstsemester.

Studiepoengreduksjon

PRO-2605 Prosessteknikk 5 stp

Innhold

Prosessapparatur:

Prosessteknikk:

Lover og forskrifter:

Skjemateknikk:


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter: 

Kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Undervisnings- og eksamensspråk: Engelsk og norsk.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 16.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.