Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

REI-1103 Besøksforvaltning i reiselivet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Innhold

Emnet retter et særlig fokus på lokal forvaltning av kultur, miljø og naturressurser. Et stadig økende volum av besøkende som vil oppleve den norske naturen og de lokale småsamfunnene, utfordrer reiselivsnæringen til endring og fornyelse.

Emnet tar utgangspunkt i besøksforvaltning som verktøy til å skape konkret innhold i en bærekraftig utvikling, som skal bidra til å styrke og synliggjøre verdier av miljømessig, økonomisk og sosiokulturell karakter. Gjennom aktuelle «case» synliggjøres og diskuteres lokale, nasjonale og internasjonale utfordringer relatert til naturen som en verdifull ressurs, og ulike former for besøksforvaltning.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert gjennom ett semester. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, praktiske case, veiledning (individuelt og/eller i gruppe) og studentpresentasjoner.

Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.

 

Evaluering av studiet i henhold til kvalitetsystemet for utdanningsvirksomheten ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for reiseliv og nordlige studier


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 21.11.2022 innlevering 25.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.