Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SIK-1509 Anvendt forskningsmetode - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIB2017 Anvendt forskningsmetode 10 stp

Innhold

Emnet gir teoretisk og praktisk innføring i kvantitativ og kvalitative forskningsmetoder. 

Hva lærer du

Kunnskap:  

Studenten...  

 

Ferdigheter:  

Studenten... 

 

Kompetanse:  

Studenten... 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger fordelt over tre samlingsuker. Arbeidsformen vil bestå av forelesninger, gruppe- og individuelt arbeid.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 05.12.2022 innlevering 12.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.