Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SOK-1003 Python-lab - 5 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Python er verdens nest mest brukte programmeringsspråk i følge GitHub. Språket er basert på åpen kildekode og er gratis å bruke. Dette kurset gir en enkel innføring i Python anvendt på økonomiske problemstillinger innen statistikk og matematikk. Temaer som inngår i kurset er grunnleggende programmering i Python, bruk av Python til å løse økonomiske problemstillinger, visualisering av matematiske løsninger og visualisering av data.

Hva lærer du

Studenten lærer å sette opp, løse og visualisere matematiske modeller i samfunnsøkonomi med Python-kode. Studenter lærer også å gjøre enkle statistiske analyser ved visualisering av data. Kurset er delvis et supplement til BED-1007 Matematikk for økonomer, og tar opp noen av de samme temaene.

Kunnskap

Kandidaten har

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

Kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset vil i stor grad benytte «omvendt klasserom», altså at forelesninger i hovedsak gis som videoforelesninger. Videoforelesningene vil både være lokalt produsert og fra DataCamp (www.datacamp.com).

Undervisningsressurser fra DataCamp vil bli brukt i utstrakt grad i begynnelsen av kurset til å lære grunnleggende Python-programmering.

Klasseromsundervisningen vil brukes til å arbeide med problemstillinger og gjennomgang av disse.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 02.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.