Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SOK-1004 Økonomiske emner og programmering - 15 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Studiepoengreduksjon

SOK-0001 Økonomi og politikk 5 stp

Innhold

Emnet gir en presentasjon av de store spørsmålene i samfunnsøkonomi, en introduksjon i programmering og databehandling, og en innføring i grunnleggende vitenskapsteori og etikk.

Både sosiale og økonomiske problemstillinger introduseres og analyseres ved hjelp av programmeringsspråket R. Studenter vil få en innføring i hvordan man samler inn og behandler aktuelle datasett for å belyse relevante temaer fra samfunnsdebatten. Emnet gir et innblikk i tema og metoder som vil bli diskutert i senere økonomikurs. Det legges også vekt på å forstå hvordan samfunnsøkonomer tenker, argumenterer, og hvordan funn fra økonomiske analyser presenteres for ulike grupper i samfunnet.

Emnet er examen facultatum for studenter på bachelorgraden i samfunnsøkonomi og datavitenskap.


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten:

 Generell Kompetanse

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset vil i stor grad benytte «omvendt klasserom», altså at forelesninger i hovedsak gis som videoforelesninger. Videoforelesningene vil både være lokalt produsert og fra DataCamp (www.datacamp.com).

Undervisningsressurser fra DataCamp vil bli brukt i utstrakt grad i begynnelsen av kurset til å lære grunnleggende programmering i R

Klasseromsundervisningen vil brukes til å arbeide med problemstillinger og gjennomgang av disse.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 09.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.