Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SPA-2113 Spanskspråklig media- og journalistprosa - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er en del av bachelor i spansk og latinamerikanske studier.

Emnet kan tas som enkeltemne. Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende årsstudium i spansk.


Innhold

Hovedfokus i emnet vil være øvelse i å produsere tekster på spansk som oppfyller formelle og språklige krav.

Gjennom arbeidet med moderne sakprosatekster fra fagområder som journalistikk, film, media og kultur, vil studentene også utvikle sine analytiske og kritiske evner og samtidig lære om de forskjellige spanskspråklige kulturer fra Spania og Latin-Amerika.

Kommunikasjon, tekstproduksjon og analyse er sentrale temaer i emnet.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

I henhold til den Felles europeiske referanserammen for språk skal studenten ha nådd kompetansemålene tilsvarende nivå C1. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk.

Eksamensspråk er spansk.


Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesning og seminar.

Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing og skriving.

Emnet tilbys i høstsemesteret.

Undervisningsomfanget er 26 timer (inkludert veiledning).

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 14.10.2022 innlevering 21.10.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.