Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

STE-2604 Romteknologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1843 Romteknologi 10 stp

Innhold

Bakkeinstrumentering: magnetometere, riometer, ionosonde, optiske instrumenter, radar (EISCAT), Satellitter: referansesystemer for satellitter, baneparametre, banemekanikk, utledning av formelverk, baneberegninger, simuleringer. Satellitters og romsystemers oppbygging og funksjoner. Prinsipper og anvendelser av satellitnavigasjon. Romteknologihistorie: Apollo, post-Apollo, Ballonger: ballongtyper, beregninger på ballonger, Antenneteori, Elementær radarteknologi og spesielt syntetisk aperture radar.

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskaper om

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regne- simulerings- og labøvinger.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 06.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.