Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i luftfartsfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil behandle prinsipper og betingelser for organisering og ledelse i luftfartsorganisasjoner spesielt og i organisasjoner i alminnelighet. Temaer som organisasjonsdesign, organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, autoritetsmodeller, lederroller, beslutningsmodeller, kommunikasjon, lojalitet, disiplin og kreativitet vil bli gjennomgått. Disse temaene vil spesielt bli vinklet mot områder som effektivitet, sikkerhet og service. Emnene danner også grunnlag for fagfeltene Crew resource management (CRM) og Multi crew cooperation (MCC).

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesning, seminarundervisning, gruppearbeid.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 30.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.