Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SVF-1201 Miljø og sårbarhet i Arktis - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SIK-1002 Miljø og sårbarhet i Arktis for ingeniører 10 stp

Innhold


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

Ferdigheter:

Studenten...

Generell kompetanse:

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

29 timer forelesninger, 9 timer øvinger, prosjektoppgave under veiledning.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 23.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.