Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SVF-1202 Ulykker og sikkerhet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SS121 Ulykker og sikkerhet 10 stp

Innhold

Rammen for emnet er teorier om ulykker i organisasjoner, ulykkesforebygging og ulykkesgranskninger.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

Ferdigheter:

Studenten...

Generell kompetanse: 

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 12 timer øving/seminar. Prosjektoppgave.

Dato for eksamen

Oppgave utlevering 25.08.2022 innlevering 14.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.