Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SVF-2101 Beredskapsøvelser - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SIK-1506 Øvelsesplanlegging og gjennomføring 7 stp

Innhold

Emnet fokuserer på planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike typer øvelser i forskjellige organisasjoner og miljø. Særskilte krav, utfordringer og læringsmuligheter som er spesielle for nordområdene vil bli vektlagt.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten...

Ferdigheter

Studenten...

Generell kompetanse

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 timer forelesninger, 16 timer gruppearbeid og praktiske øvelser. Obligatorisk øvelsesrapport.

Emnet kan bli undervist på engelsk.