Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SVF-2120 Bacheloroppgave - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SS490 Hovedprosjekt 15 stp

Innhold

Bacheloroppgaven utgjør den avsluttende delen av bachelorutdanningen, der studentene benytter de kunnskapene de har ervervet gjennom studiet.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten....

Ferdigheter:

Studenten....

Generell kompetanse: 

Studenten....


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skrives i grupper på 2 - 4 studenter. Det gis veiledning på oppgaven.

Dato for eksamen

Muntlig eksamen 09.01.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.