Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

TEK-1513 Innføring i ingeniørfag, automasjon - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Ingeniørfaglig basisemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammene automasjon eller droneteknologi. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Innhold

Konstruksjon, 2 sp

Utvikling, design og konstruksjon av mekaniske innretninger og presentasjon av tekniske løsninger med tegninger. Solidmodellering av komponenter og bearbeiding av disse, sammenstilling av komponenter til tekniske innretninger, presentasjon av design med standardiserte tekniske tegninger.

Programmering av reguleringssystem, 3 sp

Introduksjon til rapportskriving, programmering og reguleringsteknikk


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger. Undervisning på pc-lab. Prosjektarbeid i grupper.

Undervisningsspråk er norsk. Noen forelesninger kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 16.09.2022;Hjemmeeksamen innlevering 14.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.