Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

TEK-2800 Matematikk 3 - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkelt emne.

Studiepoengreduksjon

ITE1613 Matematikk 3 5 stp

Innhold

Parametriserte kurver.

Flater i rommet.

Kartesiske- sylinder- og kulekoordinater.

Kurveintegral, dobbel- og trippelintegral.

Vektorfelt. Fluks, curl og divergens.

Greens teorem, divergensteoremet og Stokes teorem. 


Søknadsfrist

1. juni 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 25.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.