Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

AUT-2602 Programmering med mikrokontroller - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet et forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammene automasjon og droneteknologi. Tilbys hvert høstsemester.

Studiepoengreduksjon

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller 10 stp

Innhold

Kurset tar for seg "Embedded C" og mikrokontrollere, ved bruk av Microchip mikrokontrollere og Microchip Studio. Vi går gjennom konfigurering og bruk av AVR, herunder registre, programavbrudd, Tellere/klokker, ADC,DAC, analoge komparatorer, seriell og parallell kommunikasjon med blant annet USART, SPI og I2C, søvnmodus, programmerbar logikk osv.

Opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i programmering er en fordel

Hva lærer du

Etter endt kurs har kandidaten godt faglig grunnlag og forståelse i de temaene som gjennomgås, og som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 t undervisning og 48 t øvinger. Obligatorisk arbeid.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 02.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.