Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av lektorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Innhold

Hovedvekten i emnet er knyttet til observasjon av klasseledelse og læringsmiljø. Det er i tillegg en ambisjon at studenten i førsteårspraksis skal involveres i noen avgrensede sekvenser av undervisningen. I dialog med praksislærer avklares grad av studentinvolvering.

 

Studentene planlegger, gjennomfører og dokumenterer en systematisk observasjon. Gjennom refleksjon over observasjon sammen med medstudenter og praksislærer gir emnet en introduksjon til læreryrket. Det legges særlig vekt på klasseledelse og tilrettelegging for et godt læringsmiljø.


Opptakskrav

Jf. Opptakskrav i lektorutdanningen trinn 8-13, se også progresjonskrav i studieplanen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 10 dager i høstsemesteret. Praksis gjennomføres i grupper.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.