Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Innhold

Emnet har to hovedfokus.

Det første er at det legges særlig vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning med fokus på å prøve ut og mestre sentrale arbeids- og vurderingsformer.

Det andre hovedfokuset vil være læreren som leder av klassen med ansvar for utvikling av læringsmiljøet.

I og med at praksis gjennomføres som parpraksis, vil også kollegasamarbeid og veiledning være et tema.

Yrkesetiske problemstillinger vil inngå i alle sider av praksisopplæringa.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten har

Ferdigheter

Kandidaten kan

Kompetanse

 Kandidaten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 7 uker - 35 dager i høstsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som gruppepraksis.