Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PFF-5011 Praksis del 1 - Praktisk- pedagogisk utdanning- for yrkesfag - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksisopplæringen skal være veiledet og vurdert. Praksislærer og student tar utgangspunkt i problemstillinger som oppstår i skolehverdagen.

Praksisopplæringen innebærer at studentene gjennom observasjon og deltakelse får erfaringsbasert kunnskap om overgangen mellom skolenivåene, samt bli bedre rustet til å kjenne til og forstå elevmangfoldet.

Læreren som leder av elevens læringsprosesser med ansvar for utvikling av læringsmiljøet.

Yrkesetiske utfordringer vil inngå i alle sider av praksisopplæringen.


Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisopplæringen er en obligatorisk del av en samlet PPU-Y og utgjør til sammen 35 dager i den første praksisdelen. Det skal gjennomføres 10 dager praksis på ungdomsskole (8. - 10 trinn), 1. studieår.

Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass eller i en annen klasse.