Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet legger vekt på følgende tre hovedområder:

Temaer vi arbeider med i emnet:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning ved å være:

a) samisk og ha mistet språket

b)ansatt ved en offentlig institusjon i et samisk omåde eller

c) andre som vil lære språket. for eksempel vil en søker som bor i en samisk familie eller i et samisk område oppfylle vilkåret

Søkeren må skrive et motivasjonsbrev, der søkeren forklarer hvilket av de nevnte alternativene som de søker på grunnlag av. 


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

Ferdigheter

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er samisk med norsk som hjelpespråk. Eksamensspråk er samisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, øvelser og gruppearbeid. Studentene må arbeide regelmessig på egenhånd og i kollokviegrupper med lytting og lesing av tekst, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. 

Kvalitetssikring:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.