Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SVF-3210 Vitenskapelig prosjektdesign og kvalitative metoder - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet har som mål å gi studentene en innføring i ulike kvalitative metoder og vitenskapelig prosjektdesign. Studentene vil lære om ulike kvalitative metoder og i hva som avgjør valg av metode. Videre vil studentene lære hvordan man planlegger og samler inn ulike typer kvalitative data. De vil også få en innføring i analyse og presentasjon av kvalitative data. Fokus vil være på hvordan man anvender kvalitativ metode i en masteroppgave.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

30 timer samlingsbasert undervisning med forelesninger og seminar. Det legges opp til en god del selvstudium, og arbeidskrav og hjemmeeksamen vil av hensyn til læringsutbytte være omfattende og arbeidskrevende.

Eksamen

En fire ukers individuell hjemmeeksamen som teller 100 %.

Bokstavkarakterer: A – E, F – stryk.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav. En individuell obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for å få adgang til eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 10.05.2022 innlevering 07.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.