Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester) - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett (tresemesterordning Bachelor Ingeniør studieretninger) og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

IGR1508 Matematikk 1 10 stp

Innhold

Del 1 - Matematikk forkurs:

Del 2 - Fysikk forkurs

Del 3 - Matematikk 1


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Del 1 og Del 2: Gjennom forkursdelen får du kunnskaper i matematikk og fysikk som tilsvarer Forkurs i realfag for ingeniørutdanning.

Del 3: Matematikk 1 del

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning individuelt og arbeid i grupper.

Eksamen

Arbeidskrav

80 % deltagelse på både undervisnings- og øvingstimer for Del 1, 2 og 3

Generelt: Innleveringer og prøver kan ta følgende form:

Del 1: 

Del 2: 

Del 3:

Tre godkjente innleveringer av fire totalt.

Sommerkurset regnes som gjennomført ved bestått sommerkursprøve og godkjente innleveringer for del 1 og del 2 som har frist innen 31. oktober.

Alle overnevnte prøver i del 1 og del 2 og sommerkursprøve må være bestått. Vurdering: A-F. F er ikke bestått.

Eksamen og vurdering

Endelig karakter består 100 % resultatet fra én 5 timers skriftlig skoleeksamen. Vurdering: A-F. F er ikke bestått.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 14.06.2022 innlevering 14.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.