Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

AUT-2503 Elektrisitetslære - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

INTRODUKSJON/OPPSTART

GRUNNBEGREPER.

SERIE- OG PARALLELLKRETSER.

KRETSANALYSE / KRETSTEOREMER:

KONDENSATORER:

MAGNETISME:

INDUKTANSER (spoler):

VEKSELSTRØM


Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. desember

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskaper: Fag fra første semester av utdanning for automasjonsingeniør.


Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning


Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskrav som må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen er

Eksamensform:

4 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 12.05.2022 innlevering 12.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.