Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

AUT-2604 Lineære systemer - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester.

Studiepoengreduksjon

AUT-2603 Reguleringsteknikk 10 stp

Innhold

Dette er et sentralt emne for en automasjonsingeniør der kunnskapene fra realfagsemnene matematikk, fysikk og kjemi integreres med tekniske og analytiske ferdigheter.

Bruk av dataverktøyene Matlab og Simulink er sentralt i kurset og det forventes en del egenlæring i disse verktøyene.


Søknadsfrist

1. desember

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalt forkunnskapskrav: MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører eller tilsvarende


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen og eksamen kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

56t forelesning, 28t regneøving, 16t laboratorieoppgaver

Eksamen

.Eksamen:

4-timers skriftlig eksamen.

Vurdering:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon.

Arbeidskrav:

Tre arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan ta eksamen:


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 25.05.2022 innlevering 25.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.