Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BED-1097 Global politisk økonomi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Emnet gir en innføring i globalisering og grunnleggende begreper i studiet av internasjonal politikk, med fokus på samspillet mellom politikk og økonomi. Gjennom bruk av teori analyseres hva økende internasjonalisering innebærer for handel og økonomisk samarbeid mellom land, regioner og verdensdeler. Praktiske, aktuelle eksempler gir grunnlag for diskusjon og refleksjon. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentenes side.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse

Kunne reflektere kritisk omkring sentrale faglige problemstillinger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, diskusjoner o.l.

Eksamen

Arbeidskrav: 1 arbeidskrav individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter. Arbeidskravet skal ha et omfang på 2800-4000 ord. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

4 timers skriftlig individuell skoleeksamen, karakterskala A-F hvor F er stryk. Eksamen avholdes ved campus Harstad.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet ved campus Harstad.

Undervisning Vår 2022
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad prof. Baard Herman Borge