Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BED-2015 Kommersialisering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Velkommen til BED2015 Kommersialisering våren 2020, emnet hvor du får mulighet til å skaffe deg både gode karakterer og 125.000kr i oppstartskapital til egen ide! 

BED-2015 handler kort og greit om å utvikle egne ideer og om prosessen til et klart forretningskonsept. Kurset kombinerer teori med praksis og studentene kan jobbe sammen i valgfrie team (1-4). Emnet baserer seg på litteratur rundt ideutvikling, forretningsmodell, skalerbarhet, finansiering og mye mer! Du trenger ikke å ha en egen ide på forhånd før du møter opp på første forelesning. 

Kurset er obligatorisk for studenter som skal på Grunderskolen.

 

Faget passer best for de som enten...

 

Faget passer mindre bra for de som... 

 

Oppstartsfinansiering

Gjennom eksamensopplegget i BED-2015 Kommersialisering får du samtidig mulighet til å skaffe deg følgende finansiering til eget prosjekt: 

 

Studenter utenfor Handelshøgskolen

Studerer du juss, fiskerifag, ingeniør eller noe annet kult? Fortvil ikke, BED-2015 Kommersialisering er nemlig et åpent valgfag tilrettelagt også for studenter som ikke tar eller ikke tidligere har tatt emner på Handelshøgskolen.  

 

Gruppe eller individuelt

Du kan selv velge om du vil jobbe individuelt eller i gruppe (2-4 personer). Grupper avklares i starten av semesteret. 

 

Ideer i BED-2015

BED-2015 Kommersialisering baserer seg på studentenes egne startup-ideer. Du trenger ikke ha en ide klar til første forelesning, ettersom den første modulen vi skal gå igjennom er ideutvikling. Hvis du derimot allerede har gjort deg noen tanker rundt dette er det også kjempefint! 

Det er også mulig å bruke en allerede "aktiv" ide inn i faget, f. eks noe du allerede jobber med gjennom Venture Cup eller lignende. Hvis dette gjelder deg, så ber vi deg ta kontakt med oss i oppstarten av faget, så tilpasser vi opplegget rundt dette. 


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Hva lærer du

Hva lærer du

BED-2015 Kommersialisering er modulbasert, og studentene utvikler kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor følgende områder:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Pensum

Pensum blir gjort tilgjengelig underveis i emnet basert på hvilke temaer og moduler vi jobber med på det gitte tidspunktet.


Eksamen

Vurdering:

Mappevurdering som gir en samlet vurdering av en muntlig presentasjon i gruppe og en hjemmeoppgave i gruppe. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk. Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 09.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2009 Innføring i entreprenørskap 5 stp
Undervisning Vår 2022
Første gang:se timeplan på nett
Undervisningsted forelesning velg sted uni.lekt. Håvar Brattli
Forelesning uni.lekt. Håvar Brattli
uni.lekt. Alexander Stene Utne
Seminar uni.lekt. Håvar Brattli
uni.lekt. Alexander Stene Utne