Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BED-2019NETT Driftsregnskap og budsjettering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men det forutsettes grunnleggende kunnskap i finansregnskap.

Innhold

Økonomistyring i en større sammenheng:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner på bachelornivå

Emnet forutsetter at man har forkunnskap tilsvarende BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse eller BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent obligatorisk arbeidskrav. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt. 

Eksamen:

4-timers skriftlig individuell skoleeksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk.

Skriftlig digital eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø Studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig digital eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentre vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers digital skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun ved Campus (Alta, Kirkenes, Harstad, Narvik og Tromsø).


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen - Storslett 09.05.2022;Skriftlig skoleeksamen - Finnsnes 09.05.2022;Skriftlig skoleeksamen - Vadsø 09.05.2022;Skriftlig skoleeksamen 09.05.2022;Skriftlig skoleeksamen - Oslo 09.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering 10 stp
Undervisning Vår 2022
Første gang:se timeplan på nett
Nettbasert undervisning uni.lekt. Terje Dallari Jacobsen
uni.lekt. Egil Richard Rasmussen
Første gang:se timeplan på nett