Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BED-3039H Endringsledelse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset omhandler de utfordringer vi står overfor når vi skal lede organisasjoner i kontinuerlig endring. Det skal gi kunnskap om og ferdigheter i det å lede strategiske endringsprosesser. På et overordnet nivå vil kurset gi bred innsikt i teorier om omstilling og endringsledelse. Det inkluderer teorier om drivkrefter for endring, ulike perspektiver på hvordan endringer kan forstås, samt de konkrete grepene som kan benyttes i planlagte omstillingsprosesser. På et mer konkret nivå er det ønskelig å gi studentene forståelse for at endring i det daglige handler om at ledere og ansatte lærer av beslutninger, planer og handlinger, og på den måten utvikler ny kunnskap i sitt arbeid. Det fordrer reflekterte mennesker i dynamiske og lærende organisasjoner.

Følgende emner står sentralt i kurset:

.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Eksamen

Eksamen i emnet består av tre eksamensdeler:

1. 2 ukers hjemmeeksamen i gruppe på inntil 4 studenter. Teller 30% av endelig karakter i emnet.

2. 2 ukers individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av endelig karakter i emnet.

3. 2 ukers hjemmeeksamen i gruppe på inntil 4 studenter. Teller 30% av endelig karakter i emnet.

Alle eksamensdeler vurderes med bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Endelig karakter i emnet beregnes ut ifra prosentvis fordeling som beskrevet over, med bokstavkarakter A-E, med F som stryk. Karakter F (stryk) på eksamensdeler, kan ikke inngå i beregningsgrunnlaget for endelig karakter.

Det tilbys kontinuasjonseksamen på hver eksamensdel. Hver eksamensdel som individuell eksamen, med bokstavkarakter A-E, med F som stryk.