Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BED-3054H Avansert regnskapsanalyse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Videregående regnskapsanalyse er et videregående kurs i regnskapsanalyse hvor en skal lære hvordan en ved hjelp av regnskapsinformasjon kan vurdere og analysere bedrifter økonomiske prestasjoner og stilling. Sentrale temaer i kurset er koblingen mellom strategi og regnskaper, korrigering av regnskapsrapportene for analyse, lønnsomhetsanalyser, analyse av vekst, bransjemessige forskjeller, vurdering av regnskapskvalitet og faresignaler i regnskapet, og rapportering av ikke finansielle prestasjoner.  Avslutningsvis i kurset vil en også lære å foreta risikovurderinger på investor og selskapsnivå.

Emnet har følgende hovedtema:

Det anbefales rimelig gode forkunnskaper i finansregnskap, regnskapsanalyse og strategi.


Hva lærer du

Dette er et videregående kurs i regnskapsanalyse. Kurset skal gi studentene nødvendig faglige forutsetninger for å lese, vurdere og analysere på et avansert nivå, bedrifters regnskaper. Kurset fokuserer i hovedsak på foretaksnivå, og skal sette studentene i stand til å forstå bedrifters prestasjoner, finansielle posisjon og risiko. Kurset er et videregående kurs som trekker veksler på kunnskaper fra tidligere kurs i finansregnskap, regnskapsanalyse og strategi.

 

Kunnskap:

Kandidaten

Ferdigheter:

Generell kompetanse:

Kandidaten skal, etter å ha gjennomført kurset ha;


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i kurset er i hovedsak basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner i plenum.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det vil være ett arbeidskrav i kurset som skal være godkjent av faglærer før en kan gå opp til eksamen. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

4 timers skriftlig individuell skoleeksamen. Karakterskala A-F, der F er stryk

Eksamen arrangeres ved campus Harstad og Alta.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 12.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.