Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BIO-2018 Genetikk, molekylærbiologi og bioinformatikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i Biologi og for studenter som er tatt opp på lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.  

Innhold

Kurset vil gi en grundig innføring i gentiske og molekylære mekanismer Studentene vil få teoretisk og praktisk trening i laboratoriemetoder og bioinformatikk som brukes i studier av disse mekanismene. Studentene skal forstår genetiske og molekylære grunnlag av evolusjon og hvordan genetiske forandringer etableres i populasjoner. Eksempler fra både prokaryote og eukaryote organismer vil benyttes. Kurset vil også ta for seg lab sikkerhet og norske reguleringer knyttet til genmanipulering av levende organismer.  

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om bestått kurs i matematikk, mikrobiologi, cellebiologi og kjemi på bachelornivå.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskap 

Genetikk: 

 

Mutasjon, Variasjon and Evolusjon: 

 

Ferdigheter 

 

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger, kollokvier, laboratorieøvelser og dataøvelser. 

Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.


Eksamen

Eksamen består av:

Det gis bokstavkarakter på en skala fra  A til E, der F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studetene kan framstille seg til eksamen:

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 3 år, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Dersom laboratorierapporter og data lab rapport er bestått, er det bare den skriftlige eksamen som må tas på nytt.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 01.06.2022 innlevering 01.06.2022;Hjemmeeksamen innlevering 20.05.2022;Hjemmeeksamen innlevering 25.04.2022;Hjemmeeksamen innlevering 20.05.2022;Hjemmeeksamen innlevering 25.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.