Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BYG-2611 Ventilasjonsteknikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Innhold

Ventilasjonsanleggets komponenter. Byggeteknisk forskrift, arbeidstilsynets veiledninger og nasjonale standarder knyttet til inneklima, luftmengde, lyd og energibruk. Termisk, atmosfærisk og akustisk inneklima. Luftfuktighet. Luftmengdebehov og klimatisering. Naturlig ventilasjon, avtrekksventilasjon og balansert ventilasjon. Omrørings- og fortrengningsventilasjon, ventilasjonseffektivitet, luftstråler. Lyd som fysisk fenomen, lydutbredelse, lydgenerering og lyddemping, vibrasjon. Energibruk til vifter, oppvarming og kjøling. Regulering og innregulering av ventilasjonsanlegg. Kanaldimensjonering. Brannsikring.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger, laboratoriearbeid med rapport, opplæring i programvare.

Eksamen

Arbeidskrav: Emnet inneholder tre arbeidskrav som må være godkjent for å adgang til eksamen:

Eksamen: 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurdering: Bokstavkarakter.

Kontinuasjon: Det gis rett til kontinuasjon.