Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori. Kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391 


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

 Generell Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Felles teoriforelesninger i klasserom/auditorium. Obligatoriske oppgaver på datalab.

Eksamen

Arbeidskrav

3 godkjente obligatoriske oppgaver.

Det kreves minst 75% oppmøte i faget på øvinger og forelesning (dette gjelder ikke nettstudenter).

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter.

Prosjektoppgave (50%) sammen med en elektronisk flervalgstest (50%) gir karakteren i emnet. Begge må være bestått.

Kontinuasjonseksamen

Det er mulig å kontinuere på elektronisk flervalgstest. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave må denne tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.


Dato for eksamen

e-Test utlevering 11.05.2022 innlevering 11.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.