Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori. Kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391 


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

 Generell Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Felles teoriforelesninger i klasserom/auditorium. Obligatoriske oppgaver på datalab.

Eksamen

Arbeidskrav

3 godkjente obligatoriske oppgaver.

Det kreves minst 75% oppmøte i faget på øvinger og forelesning (dette gjelder ikke nettstudenter).

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter.

Prosjektoppgave (50%) sammen med en elektronisk flervalgstest (50%) gir karakteren i emnet. Begge må være bestått.

Kontinuasjonseksamen

Det er mulig å kontinuere på elektronisk flervalgstest. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave må denne tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.


Dato for eksamen

e-Test utlevering 11.05.2022 innlevering 11.05.2022;Prosjektoppgave innlevering 13.05.2022;Prosjektoppgave innlevering 13.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.