Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

DTE-2511 Videregående programmering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Filer og unntakshåndtering Rekursjon Å lage effektive algoritmer, Big O notasjonen Sortering og søking Lenkede lister, Stakk, Kø, Prioritetskø Binære søketrær Hashing Introduksjon av utvalgte pakker for programutvikling Bruk av et versjonshåndteringssystem  

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten skal kunne redegjøre for prinsippene for objektorientert programmering

Kandidaten kjenner til avanserte modelleringsmekanismer innenfor objektorienteringen

Kandidaten har oversikt over de basale container typer

Kandidaten kjenner til den undeliggende implementasjon av ulike sentrale datastrukturer

Kandidaten kjenner til Big O notasjonen og kan utføre basale algoritmeanalyser

Kandidaten kjenner til de mest kjente søke- og sorteringsalgoritmer

Ferdigheter:

Kandidaten kan skrive objektorientert programkode ved bruk av klasser, metoder, innkapsling, arv og polymorfi.

Kandidaten kan skrive programmer mot binærfiler og kan utnytte serialisering

Kandidaten kan bruke et versjonshåndteringssystem.

Kandidaten kan skrive rekursive funksjoner.

Kandidaten kan bruke eksterne programbiblioteker

Kandidaten kan lage programbiblioteker

Generell kompetanse

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre programmerings prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Kandidaten vil tilegne seg avanserte programmeringskunnskaper


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Digital lærebok, eventuelt også personlig abonnement til videokurs Undervisningen deles tematisk opp i moduler. Materiale og eventuelt videoer legges ut for forberedelse: studenten skal lese seg opp på teori før lærerstyrte timer. Tester og oppgaver knyttet til moduler lages: obligatoriske og frivillige oppgaver Lærestyrte timer vil inneholde sporadiske forelesninger med gjennomgang av spesielle temaer og gjennomgang oppgaver, men timer brukes fortrinnsvis til assistanse for løsing av oppgaver For nettstudenter: Studentassistenter vil være tilgjengelig på kveldstid (også tilgjengelige for campus studenter) Nettmøte holdes åpent for kontakt / spørsmål i de lærerstyrte timene som avholdes på campus Narvik. Dersom forelesning i disse timene tas dette opp og gjøres tilgjengelig som opptak (for alle, ikke bare nettstudenter)

Eksamen

Arbeidskrav: 1. Obligatoriske oppgaver som poengsettes. Kandidaten må ha mer enn 66% score av totalt mulig oppnådde poeng for å bestå dette arbeidskravet. 2. Presentasjon av 3 oppgaver for studentassistent eller lærere i løpet av kurset. Aktuelle oppgaver vil bli opplyst om i løpet av kurset.

Eksamensform: 5t skriftlig eksamen under tilsyn, fortrinnsvis digital. Karakterskala: Bokstavkarakter A - F Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet, eller studenter som har bestått arbeidskrav men ikke har avlagt eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 18.05.2022 innlevering 18.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.