Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for farmasi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

 

Kunnskap 

Kandidaten 

 

Ferdighet  

Kandidaten 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk 

Litteratur er på norsk og engelsk. 

Eksamensspråk er norsk. 


Undervisning

Forelesninger  

Litteraturseminar  

Seminar  


Eksamen

Arbeidskrav: Godkjente obligatorisk oppgaver (individuelt og i grupper) 

 

Eksamensform:  

Individuell skriftlig skoleeksamen på 4 timer som teller 100%.  

Karakterskala:  

A-F, der F er ikke-bestått.  

Kontinuasjonseksamen:  

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende høstsemester.  

Utsatt eksamen:  

Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig som kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 05.04.2022 innlevering 05.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.