Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for farmasi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 


Kunnskap
 

Kandidaten 

 

Ferdighet 

Kandidaten 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger

Seminarer (obligatorisk)

Laboratorieøvelser (obligatorisk)


Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent laboratoriekurs 

Eksamen: Individuell muntlig eksamen. 

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått. 

 

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 16 i Forskrift for eksamen, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.