Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FAR-3505 Apotekpraksis master - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for farmasi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Kandidaten  

 

Ferdighet 

Kandidaten  

 

Generell kompetanse 

Kandidaten  


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk  

Eksamensspråk: Norsk 


Undervisning

Praksis i apotek

Eksamen

Arbeidskrav: Bestått praksisopphold 

Eksamen: Mappeinnlevering 

Karakterskala: Bestått/ikke bestått 


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 10.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.