Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FSK-2052 Biokjemi, integrert metabolisme og forringelse av fisk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en innføring i muskelbiokjemi og fettkjemi hos fisk. Videre omhandler det de postmortale endringer (mikrobiologiske og kjemiske) i fisk.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1102 Matematikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1121 Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

Ferdigheter

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriekurs, seminarer og gruppearbeid. Frist for innlevering av journaler er en uke etter hver laboratoriedag. Alle journalene må godkjennes før kandidaten får gå opp til eksamen. Seminar (obligatorisk). Studentene jobber i grupper med ulike tema og skal presentere disse for de andre emnedeltakerne. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Det gjennomføres kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 07.06.2022 innlevering 07.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.