Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

INF-1400 Objektorientert programmering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for informatikk

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i objektorientert programmering. Dette inkluderer en innføring i sentrale begreper som innkapsling, klasser, arv og polymorfi. Metoder, grensesnitt og samspill mellom objekter er også sentralt i emnet.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Hva lærer du

Kunnskap - Kandidaten har ...

Ferdigheter - Kandidaten kan ...

Generell kompetanse - Kandidaten ...


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver vår. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Arbeidskrav: Inntil 3 skriftige innleveringer vurdert til "godkjent" / "ikke godkjent". 

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Kontinuasjonseksamen: Tilbys tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%.

Utsatt eksamen: Tilbys tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%.  

For mer informasjon, se forøvrig: Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi  |  Forskrift for studier og eksamener ved UiT