Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

INF-2600 Kunstig intelligens, KI - metoder og bruksområder - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for informatikk

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i metoder, strategier og bruksområder i Kunstig Intelligens (KI).  Fokuset er på KI for

Relevans i studieprogram: kunstig intelligens som fag og teknologi inngår som en viktig anvendelse i de øvrige realfag.

Programmeringsoppgavene i øvingsopplegget vil løse relevante problemstillinger i kunstig intelligens.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Emnet er adgangsregulert til 30 plasser.


Hva lærer du

Kunnskaper - studenten har:

Ferdigheter - studenten kan:

Generell kompetanse - studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig / skandinavisk. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk. 

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab. veiledning: 30 timer. Emnet gis hver vår. Ett semesters varighet.   

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester for de som ikke fikk bestått karakter ved siste ordinære eksamen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til kontinuasjonseksamen.

Utsatt eksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til utsatt eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig:

- Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

- Forskrift for studier og eksamener ved UiT


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 30.05.2022 innlevering 30.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.