Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

KJE-1002 Organisk kjemi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Teoretisk. Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.

Studiepoengreduksjon

FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 8 stp

Innhold

Organisk kjemi er en essensiell del av kjemien, samt utgjør basis for forståelse av biologi, miljø og medisinske fag. Emnet gir en innføring i sentrale tema i organisk kjemi, og gir studenten grunnleggende kunnskaper i et utvalg relevante emner som danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi.  

 

Følgende tema blir gjennomgått:  


Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

For opptak fra og med studieåret 2018/2019 gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk (R1+R2) og i tillegg Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi ( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Krav forkunnskaper: KJE-1001 eller tilsvarende.


Hva lærer du

Kunnskap 

 

Ferdigheter 

 

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Lærerstyrte læringsaktiviteter: Oppgaveløsing, diskusjon og miniforelesninger, 6 t/uke (totalt 90 t). 

Eksamen

Muntlig eksamen som teller 100%. Bokstavkarakterer A-E, F - stryk. 

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt: 

 

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.