Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

MED-8006 Miljøseminar - 1 stp


Ansvarlig enhet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Obligatorisk emne for studenter på forskerlinjen i medisin og odontologi.  Studenter på forskerlinjen i psykologi kan etter søknad ta emnet. 

Innhold

Formålet med emnet er å gi studentene øvelse i kritisk tenkning ved å vurdere én oversiktsartikkel innen eget fagfelt, samt øvelse i formidling ved å presentere og drøfte artikkelen for sine medstudenter. Videre vil emnet gi studenten øvelse i kritisk evaluering av medstudenters forskningsprosjekter og hvordan de presenteres.

Hva lærer du

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskap:

Studenten

Ferdigheter:

Studenten

Generell kompetanse:

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Undervisning

Seminardeltagelse med forelesninger og muntlige evalueringer.

Eksamen

Arbeidskrav: Deltakelse på studentpresentasjoner og muntlig evaluering av medstudents presentasjon.

Eksamen: En presentasjon.

Vurderes til bestått/ ikke bestått.