Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

ODO-6402 Oral kirurgi og oral medisin lI - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt spesialistkandidater med studierett på spesialistutdanningene i oral kirurgi og oral medisin

Innhold

     

Innhold

Emnet skal fortsette innføring i spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin. I dette semesteret vil man vektlegge skader på tenner og kjever med forebygging og behandling av disse, mikrobiologi, statistikk og fortsettelse av spesialistarbeid.


Hva lærer du

KUNNSKAPER

 

 

FERDIGHETER

 

 

GENERELL KOMPETANSE


Undervisnings- og eksamensspråk

Bokmål

Undervisning

Forelesninger, seminarer og veiledet klinisk oral kirurgisk undersøkelse og behandling på IKO, UiT og UNN

 

Kurs i oral mikrobiologi ved IKO, UiT, Særskilt emnebeskrivelse foreligger på IKO, UiT

Kurs i traumekirurgi arrangert av Forsvarets Sanitet


Eksamen

Eksamen

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatoriske kliniske kurs, seminarer og forelesninger.  Det er krav om 90 % deltagelse ved veiledet oralkirurgisk klinikk. Det blir avholdt en muntlig og en skriftlig eksamen etter 8. semester. Innlevering av spesialistarbeid, detaljert oversikt over pasientbehandling nærmere beskrevet i studieplanen skal innleveres og godkjennes før en muntlig og skriftlig eksamen blir avholdt i slutten av 10 semester.

Innlevering av oppgave i oral mikrobiologi

Presentasjon muntlig og skriftlig av 3 behandlede kasus.

Muntlig eksamen i HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene.