Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PED-1014 Relasjonsvansker og psykososial problematferd - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk på studieretning spesialpedagogikk, på bachelorprogrammet i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil gi studentene kunnskaper om barns vansker i relasjon og samspill med andre barn og voksne. Det gis et innblikk i ulike årsaksfaktorer til vanskene, vanskenes ytringsformer samt innsikt i hvordan skole og barnehage kan forebygge og tilrettelegge for læring og utvikling for barn med relasjonsvansker og psykososiale atferdsvansker. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt. 

Hva lærer du

Kunnskap:

Etter bestått emne skal studentene ha følgende kunnskap om:

Ferdigheter:

Studenten skal gjennom undervisningen utvikle ferdigheter til å:

Generell kompetanse:

Studenten skal gjennom undervisningen utvikle kompetanse til å:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av en 6 timers individuell digital skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F regnes som stryk/ikke bestått.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 23.05.2022 innlevering 23.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.