Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PED-3033 Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har samme opptakskrav som studieprogrammet.

Søknadskode: 9371.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 40 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid, rollespill og diskusjoner.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen består av:

Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F regnes som stryk. Kontinuasjonseksamen ved karakter F tilbys  i begynnelsen av påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 22.04.2022 innlevering 22.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.