Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PRO-2607 Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kjemiteknikk

Statistisk prosesskontroll


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Kjemiteknikk

 Emnet skal gi kandidaten kunnskap om fagområdene innenfor prosesskjemien. Disse er

Statistisk prosesskontroll

Ferdigheter:

Kjemiteknikk

Statistisk prosesskontroll

Generellkompetanse:

Kjemiteknikk

Statistisk prosesskontroll


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, innspilte demoer, individuelle øvinger og gruppeøvinger i klasserom eller lab.

Eksamen

Arbeidskrav

Fire (4) innleveringsoppgaver som alle må være godkjent for å få eksamensrett.

Eksamen og vurdering

Skriftlig fem (5) timers eksamen under oppsyn. Eksamen teller 100 % for karakterfastsettelsen.

Karakter: Bokstavskarakter A-F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet