Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PRO-2613 Innføring i prosessteknologi - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

PRO-2608 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess 5 stp

Innhold


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse 

Ferdigheter 

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger (til sammen ca. 2 x1,5 timer/uke), frivillige elektroniske quizer (Canvas), hjemmearbeid, obligatoriske arbeidskrav bestående av manuelle innleveringsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

2 stk. obligatoriske, manuelle innleveringer hvor begge må være godkjent.

Eksamen og vurdering:

En 4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn. 

Eksamen karaktersettes med (A-F).   

Hjelpemidler ved eksamen:  

Programmerbar håndholdt kalkulator med tomt minne ved eksamensstart. Formelsamling av John Haugan "Formler og tabeller".

Ett A4-ark med egne notater tillatt. 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.   


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 24.05.2022 innlevering 24.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.