Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PRO-2614 Elektronikk for prosessteknologi - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse 

Ferdigheter 

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger (til sammen ca. 2 x1,5 timer/uke), frivillige elektroniske quizer (Canvas), hjemmearbeid, obligatoriske arbeidskrav bestående av manuelle innleveringsoppgaver, og laboratorieoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

Bestått obligatorisk kunnskapstest om sikkerhetsregler for arbeide i elektrolaboratorium.  

4 stk. laboratorieoppgaver må være godkjent.  

4 stk. obligatoriske innleveringer må være godkjent.  

Eksamen og vurdering:

En 4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn. Karakter: Bokstavskarakter A-F. 

Hjelpemidler ved eksamen:  

Programmerbar håndholdt kalkulator med tomt minne ved eksamensstart. Formelsamling av John Haugan "Formler og tabeller".

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.