Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SVF-1203 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SS130 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging 10 stp

Innhold

Rammer for emnet er kommunal beredskap og planlegging, herunder arealplanlegging, samt planleggingsprosesser på kommunalt nivå.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

Ferdigheter:

Studenten...

Generell kompetanse:

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 12 timer øviger/sminarer. Øvingeoppgaver og obligatorisk semesteroppgave.

Eksamen

Individuell skriftlig semesteroppgave som teller 40 % og individuell muntlig eksamen som teller 60 %. Det gis en samlet bokstavkarakter A - E, F - stryk.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 09.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.